Narodowy Spis Powszechny – Loteria Spisowa

plakat loterii promujący spis powszechny

378