O wspólnocie energetycznej z udziałem wójt gminy Dydnia podczas IV Sanockiego Forum Gospodarczego


Z jakimi problemami w obszarze dostaw energii zmaga się gmina Dydnia? 26 i 27 października br. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyło się IV Sanockie Forum Gospodarcze. Jest to platforma wymiany doświadczeń, współpracy i inspiracji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenia wspólnot energetycznych. Tegoroczna edycja Forum odbywała się pod hasłem  „Przyszłość zaczyna się dziś”. Jeden z paneli dyskusyjnych, w których udział wzięła wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń  dotyczył wspólnot energetycznych. Wśród prelegentów poruszających tę kwestię znaleźli się także: rektor UP w Sanoku dr Mateusz Kaczmarski, dyrektor Departamentu Ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Andrzej Kulig, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku dr Krzysztof Jarosz oraz prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sanoku Tomasz Mazurkiewicz.

Wójt w swoim wystąpieniu nawiązała do trudności, z jakimi borykali się mieszkańcy oraz samorząd gminy podczas styczniowego blackoutu. Sytuacja kryzysowa odsłoniła skalę problemu energetycznego, gdyż gmina jest na końcówkach zasilania węzłów w sieciach elektroenergetycznych zarówno w Trepczy jak i w Dynowie. Dlatego też priorytetem z perspektywy mieszkańców byłaby budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa Głównych Punktów Zasilających. W planach samorządu są działania termomodernizacyjne oraz realizacja projektów opartych na energii odnawialnej, co rozwiąże problemy bieżące związane z infrastrukturą użyteczności publicznej.
Docelowo chcemy rozwinąć przedsiębiorczość i poprawić warunki energetycznych dla inwestorów. Dlatego też warto pochylić się nad projektem prof. Karola Pomianowskiego, który powstał ok. 100 lat temu, a miał na celu wykorzystanie rzeki San w celu produkcji energii elektrycznej. Część terenów objętych planem miała zostać zalana. W związku z tymi planami wstrzymano rozwój infrastruktury a pozwolenia na budowę wznowiono dopiero w 1998 r.  W związku z powyższym teren ten zmaga się problemami demograficznymi i brakami w infrastrukturze. Obecnie w planach jest budowa zbiornika przy Sanie, jako infrastruktury przeciwpowodziowej, warto wrócić do pomysłu generowania energii ekologicznej w oparciu o naturalne zasoby – podsumowała wójt. Również pozostali prelegenci nawiązali do wypowiedzi przedmówczyni i wskazali konieczność szukania rozwiązań w kwestii zabezpieczenia energetycznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na poziomie regionalnym.  Transformacja energetyczna jest jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzą się dziś samorządy, przedsiębiorcy, a także mieszkańcy. Dlatego też tworzenie wspólnot energetycznych to nowy trend tak w lokalnych społecznościach jak i wśród partnerów publiczno-prawnych.

fot. UM w Sanoku

404