Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Dydnia

11 listopada

„O wojnę powszechną za wolność ludów

Prosimy Cię Panie,

O broń i Orły Narodowe,

Prosimy Cię Panie,

O śmierć szczęśliwą na Polu Bitwy,

Prosimy Cię Panie,

O grób dla kości naszych w ziemi naszej,

Prosimy Cię Panie,

O Niepodległość, całość i wolność Ojczyzny Naszej,

Prosimy Cię Panie”

Adam Mickiewicz

11 listopada jest datą szczególnie ważną  dla Polaków, jest to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. To szczególny dzień, który skłania nas wszystkich do refleksji na temat patriotyzmu.

Uroczystości związane z obchodami 104 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Dydnia w tym roku odbyły się w Końskiem. O godzinie 11:00 w kościele Przemienienia Pańskiego w Końskiem została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę, którą koncelebrowali ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec oraz ks. Andrzej Pilch – proboszcz parafii w Końskiem.

Po Mszy Świętej, uroczysty pochód na czele z orkiestrą dętą, mażoretkami i pocztami sztandarowymi jednostek OSP oraz szkół podstawowych przemaszerował spod kościoła na plac przy Szkole Podstawowej w Końskiem. Tam Poczet Flagowy OSP Dydnia podniósł flagę na maszt, a następnie odśpiewano hymn Polski.  

Pani Wójt Alicja Pocałuń przywitała wszystkich zebranych gości, a szczególnie poczty sztandarowe biorące udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości i zwróciła się do zebranych takimi słowami:

„ Co to jest niepodległość? Przeciwieństwo podległości czyli zależności danego kraju od formalnego czy nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych. Dotyczy to spraw wewnętrznych i zewnętrznych” – mówiła w okolicznościowym przemówieniu – „Rzeczpospolita Polska straciła swoją niepodległość w 1795 roku na 123 lata. Zniknęła z map i salonów politycznych. Jak ciężkim to było doświadczeniem dla Polaków którzy Polskę kochali wiemy z przekazów historycznych… O Polskę walczyli na polach bitwy, na salonach i wiejskich chatach… Szablą i piórem, pięścią i pieśnią, krzykiem i modlitwą… Wiele pokoleń Polaków przeminęło nie doczekawszy wojny pomiędzy zaborcami, ale Bóg oddał nam sprawiedliwość … w 1914 roku wybuchła Wielka Wojna pomiędzy Rosją, Prusami i Austro-Węgrami… Nasi dziadkowie stali naprzeciw siebie w bratobójczym boju… Ilu mężczyzn z naszego regionu zostało powołanych do Armii Austro –Węgierskiej dokładnie  nie wiemy… Ilu zginęło też nie wiemy… Ale dzięki wojennej zawierusze udało się stworzyć Legiony Polskie … Rozkaz o ich powołaniu wydał Józef Piłsudski… Wymodlona wojna przyniosła Polsce Niepodległość… ale kości i prochy jej synów rozrzucone były po całej Europie i spoczywały w bezimiennych mogiłach…  A nawet Ci, którzy szczęśliwie wrócili do domów nie byli odpowiednio uhonorowani… Przez lata zmagali się z chorobami i kontuzjami i żyli w zapomnieniu… Polska Niepodległość zmieniła się całkowitą zależność od ZSRR… Weterani walk o Niepodległość Polski skrupulatnie zacierali ślady swojej wojennej przeszłości, by nie narażać siebie i swoich rodzin na represje… Płaszcze wojskowe trafiły pod podłogę, a razem z nimi nadzieje na pamięć i szacunek państwa i społeczeństwa…

Minęły lata i znów Bóg pozwolił Polakom żyć w wolnym i Niepodległym Państwie … Dziś , kiedy Polska jest Niepodległa od 104 lat przywołujemy pamięć o tamtych pokoleniach… Nazywamy po imieniu tych którzy walczyli  i ponieśli śmierć, albo żyli w zapomnieniu … Dziś dumnie śpiewamy słowa hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy…”Dziś dajemy wyraz naszej miłości, szacunku i przywiązania … Wszyscy razem tu zebrani i każdy z osobna wołamy: Niech żyje Wolna i Niepodległa Polska!”.

Następnie pod Dębem Pamięci podpułkownika Adolfa Zygmunta Fiszera oraz podpułkownika Władysława Węgrzyńskiego, złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.  

Władysław Węgrzyński był mieszkańcem Witryłowa urodził się 3 marca 1894 r., a w czasie I Wojny Światowej walczył w szeregach cesarskiej i królewskiej armii. Jego oddziałem macierzystym był Pułk Piechoty Nr 10. Na stopień podporucznika rezerwy został mianowany z 1 sierpnia 1916 r. w korpusie oficerów piechoty. Natomiast na stopień podpułkownika został mianowany 19 marca 1939 z 26. lokatą w korpusie oficerów piechoty. Zamordowany został przez NKWD strzałem w tył głowy w roku 1940 na Ukrainie.

Na znak upamiętnienia oraz oddania czci poległym poszczególne delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze. Były to w kolejności: delegacja Gminy Dydnia w składzie: Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul; delegacja Sołectwa Końskie w składzie: Radna Rady Gminy Iwona Dauksza, Sołtys wsi Końskie Gabriela Czebieniak; Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek; delegacja Szkoły Podstawowej  im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Końskiem w składzie: Dorota Kupczakiewicz, Janusz Adamski, przedstawicielka Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego Joanna Jaworska; Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski; delegacja Nadleśnictwa Dynów w składzie: zastępca leśniczego  Adam Tarabuła oraz Wojciech Łukacz; przedstawiciel Nadleśnictwa Brzozów Robert Sudoł, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie Bogdan Biedka; Kierownik Posterunku Policji w Dydni Albert Adam; Grupa Zuchów i Harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Dydni.

Po złożeniu kwiatów uroczysty pochód przeszedł do Sali Wiejskiego Domu Kultury w Końskiem, gdzie uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Joanny Marczak  i Anny Sokołowskiej przedstawiły program artystyczny obejmujący taniec z flagami oraz akademię pod tytułem „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą”.

Po części artystycznej dla zaproszonych gości Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Końskiem przygotowały obiad i słodki poczęstunek.

Józef Piłsudski powiedział: “Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym”. Ile krwi przelano walcząc o wolność Polski, wie tylko Bóg. Pamiętajmy, ze uczestnicząc w obchodach Dnia Niepodległości czcimy tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę.

Gminne obchody Święta Niepodległości zostały zorganizowane przy współpracy Gminy Dydnia, Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, Parafii Końskie, Szkoły Podstawowej w Końskiem, Rady Sołeckiej Wsi Końskie oraz KGW Końskie.

757