Zaproszenie na prelekcję „Nieznakowane  pieszo-rowerowe trasy turystyczno-krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej i Dynowskiej”

szkolenie

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZE ZIEMI BRZOZOWSKIEJ

Zaprasza

Na prelekcję

pt.
„Nieznakowane  pieszo-rowerowe trasy turystyczno-krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej i Dynowskiej”

Która odbywa się w ramach umowy dotacji

NR 10/II-PRO-2022-49/PIL 2022 zawartej pomiędzy
”Lokalną Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

a Stowarzyszeniem Historyczno-Krajoznawczym Ziemi Brzozowskiej

Prelekcja odbędzie się w dniu 19 listopada 2022 r. o godzinie 17.15
w sali narad Urzędu Gminy w Dydni

ZAPRASZAMY!!!!!

Loga

“Inicjatywa pod nazwą “.Nieznakowane  pieszo-rowerowe trasy turystyczno-krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej i Dynowskiej” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023″ dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

395