OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

auto

Gmina  Dydnia ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

  • Samochód specjalny pożarniczy Mercedes-Benz 1428 AF-rok prod.1983, VIN:CH38118314907866

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2022 r. o 10.00 godz. w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia,
36-204 Dydnia 224

Więcej informacji na stronie BIP

440