Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie zaprasza na szkolenie

podbr

Zasady wejścia i realizacji działania Rolnictwo ekologiczne w ramach nowej WPR

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Dydnia dnia 16.02.2023r. o godzinie 9.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

131