Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Państwowy fundusz celowy

Nazwa programu: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
Nazwa projektu: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na budynek ,,Centrum opiekuńczo-mieszkalne”
Dofinansowanie: 1 140 242,00 zł
Cel projektu:
Celem projektu jest utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Krzemiennej.
Inwestycja będzie polegała na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku szkoły poprzez przystosowanie go do standardu Centrum. Centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie na pow. całkowitej 806,37 m2 z osobnym wejściem i windą.
Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Krzemiennej będzie zapewniało usługę zamieszkiwania całodobowego dla 13 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ponadto usługę pobytu dziennego dla 7 osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Planowany termin otwarcia centrum to pierwszy kwartał 2022 r.
Zadanie realizowane jest w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

381