Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Witryłowie


W ramach modernizacji infrastruktury kulturalnej i turystycznej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Dydnia opracowano projekt przebudowy budynku Domu Ludowego w Witryłowie. W ramach projektu zostanie wykonane m.in.:

– 2 stanowiska parkingowe o wymiarach 360 x 500 dla osób niepełnosprawnych, oznakowane na kolor niebieski, farbą antypoślizgową, ze znakami pionowymi i poziomymi informującymi o miejscach dla niepełnosprawnych zapewnią swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami. To rozwiązanie zapewni przestrzeń manewrową minimum 150 x 150 cm przed i po wejściu,
– wykonanie pochylni o szerokości płaszczyzny ruchu minimum 120 cm, nawierzchnię twardą, równą oraz antypoślizgową, pasy ostrzegawcze, plan tyflograficzny z informacjami w alfabecie Braille’a,
– umieszczenie daszka ochronnego nad drzwiami wejściowymi, wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi dwuskrzydłowe, z czego jedno skrzydło rozwierane ręcznie, a drugie automatycznie o wymiarach w świetle po 90 cm każde:
– oświetlenie wejścia do budynku,
– montaż pochwytów na korytarzach,
– oznaczenie każdych drzwi tabliczkami informacyjnymi,
– odmalowanie kontrastowe ościeżnic,
– lokalizacja oznakowania kierunkowego,
– wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych,
– organizacja punktu obsługi klienta dla osób z niepełnosprawnościami przy głównym ciągu komunikacyjnym wyposażonym w pętlę indukcyjną.

Jest to projekt realizowany w ramach zadania: “Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dydnia Dofinansowanie: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”.

132