Uczta Weselna w Kanie Galilejskiej


21 czerwca 2023 r. w Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce, w Wiejskim Domu Kultury odbyła się inscenizacja  pt. „Uczta Weselna w Kanie Galilejskiej“. Było to uroczyste zakończenie autorskiego projektu biblijnego z uczniami klas trzecich szkół podstawowych w Jabłonce i Wydrnej, w ramach przygotowania do I Komunii Świętej.

Celem projektu było pogłębienie znajomości Biblii, wskazanie uczniom znaczenia postępowania według Słowa Bożego oraz wartości życia we Wspólnocie.  Jezus tak bardzo cenił spotkania z ludźmi. To On pokazał, jak ważnym było dla Niego spotkanie kobiety przy studni, głęboka wiara nawracającego się człowieka, czy ufność i prostota dzieci. To On spotykał się z uczniami w Wieczerniku i spożywał z nimi posiłek, to On odwiedzał Łazarza, Martę i Marię w ich domu, to On nakarmił ludzi, rozmnażając chleb.

Podczas spotkań, które odbywały się raz w miesiącu dzieci poznały najpierw najważniejsze wydarzenia ze Starego Testamentu, później z Nowego Testamentu. Rozważaniu Słowa Bożego, towarzyszyły „doświadczenia” przyrodnicze, chemiczne i prace plastyczne tematycznie nawiązujące do omawianego fragmentu. Następnie dzieci przygotowywały wspólny posiłek i przeżywały Agapę, która zwieńczała każde spotkanie.

Ukoronowaniem projektu była inscenizacja pt. „Uczta Weselna w Kanie Galilejskiej“ w wykonaniu dzieci, na podstawie opracowanego przez katechetkę scenariusza, układu choreograficznego i dobranych utworów muzycznych.

Na to wydarzenie zostali zaproszeni goście: ks. dr hab. Waldemar Janiga – dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, dyrektorzy szkół w Jabłonce i Wydrnej Zuzanna Dmitrzak oraz Halina Skawińska, wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Elżbieta Cyparska oraz rodzice i rodzeństwo dzieci pierwszokomunijnych.

Spotkanie miało charakter podniosły. Zgromadzonych gości przywitał ksiądz proboszcz Bogusław Zajdel, a o zrealizowanym projekcie opowiedziała katechetka Justyna Cyparska. Następnie dzieci w pantomimie, z odpowiednimi komentarzami przedstawiły zwyczaje związane z zaręczynami, zaślubinami i weselem w czasach Jezusa, tańczyły i śpiewały.

Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe książki i dyplomy. Zgromadzeni goście nie kryli wzruszenia oraz podzielili się refleksjami po obejrzeniu przedstawienia. Zwieńczeniem spotkania była uroczysta Agapa przygotowana przez rodziców.

                                                                           Katechetka Justyna Cyparska

317