„Uniwersytet Samorządności” – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Pierwsza pomoc

Dnia 25.11.2022 r. odbyło się kolejne szkolenia – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Podczas kursu uczestnicy zapoznali się m.in. z: podstawowymi zasadami resuscytacji, nauczyli się jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego, jak wykonywać uciskanie klatki piersiowej, jak bezpiecznie używać automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, a także jak ułożyć nieprzytomnego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, poznali zasady postępowania w przypadku urazów ciała m.in. tamowania krwotoków (m.in. z nosa), złamań, oparzeń ciała itp.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty.

PROW

Zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców” mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dofinansowanym ze środków  budżetu Województwa Podkarpackiego.

451