W związku z przystąpieniem Gminy Dydnia do zakupu węgla oraz jego dystrybucji dla mieszkańców gminy po preferencyjnych cenach, informujemy o postępie prac w tym zakresie

węgiel

W dniu 21.11.2022 r. Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta Alicję Pocałuń i Skarbnika Annę Stachyrak podpisała umowę z Węglokoks S. A. z siedzibą w Katowicach dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.
Aktualnie trwają ostatnie prace organizacyjne związane m. in. z podpisaniem umowy z lokalnym przedsiębiorcą- ZPHT Henryk Kmiotek, 36-204 Krzemienna 4, który będzie zajmował się dystrybucją węgla na terenie naszej gminy. Wraz z umową podpisane zostało zamówienie na pierwszą dostawę węgla.

O możliwości zakupu węgla oraz szczegółach z tym związanych, mieszkańcy informowani będą telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Dydni w kolejności złożonych wniosków.

Planowana cena za tonę wybranego sortymentu (orzech) wynosić będzie 2 000,00 zł brutto. Cena nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. 
Jednocześnie informujemy, że węgiel który trafi do naszej Gminy jest paliwem pochodzącym z importu.

Przypominamy, że do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

816