Wkrótce ruszą inwestycje drogowe na terenie gminy Dydnia


Trwa procedura przetargowa na przebudowę 16 odcinków dróg w Dydni (690 m), Końskiem (200 m), Grabówce (180 m), Krzemiennej (610 m), Krzywem (800m), Niebocku (230 m), Niewistce (60 m), Obarzymie (1245 m), Temeszowie (400 m) i Wydrnej (310 m) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja 8.  Szacunkowa wartość prac wynosi 3 158 000 zł.

Ogłoszono przetarg na „Przebudowę gminnej infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Powiatowo-Gminnego “Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego” obejmującej drogi gminne w Niebocku (995 m) i Jabłonce (700 m). Szacunkowa wartość tego zadania opiewa na kwotę 1 400 000 zł.

Gmina Dydnia otrzymała dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Końskiem i Witryłowie w wysokości 125 000 zł.

Łącznie w 2024 roku planowana jest przebudowa ok. 7 km dróg gminnych.

Szacunkowa wartość planowanych inwestycji drogowych wynosi przeszło 4,5 mln zł.

244