Wykaz nieruchomości do użyczenia – OSP Niebocko

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Niebocko, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 4 pomieszczenia (garaż podwójny, magazyn, świetlica i łazienka) zlokalizowane w Domu Ludowym o łącznej pow. użytkowej 121,67 m² ogrzewanej gazem oraz prawo korzystania z działki gruntowej nr 1592/2 w Niebocku        (PsIV-0,05 ha, Bi-0,23 ha) w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie         w celu realizacji zadań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 06.10.2022 r. do 26.10.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

153