„Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół” – warsztaty kulinarne

warsztaty

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

,,Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

W dniu 06.08.2022 r. w Izbie Regionalnej w Krzywem odbyły się warsztaty kulinarne „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół”, w których udział wzięły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dydnia.

Dziedzictwo kulinarne Ziemi Dydyńskiej to bardzo cenny element lokalnej kultury. W końcu to wokół zastawionego stołu toczy się całe życie. Pożywienie było i jest podstawową potrzebą człowieka, ale jest również nieodzownym elementem świąt, zwyczajów, obrzędów. Charakteru i wyjątkowości danej kuchni dodaje dostępność lokalnych produktów, uwarunkowania społeczne, a przede wszystkim kreatywność kucharek i kucharzy.

Dawna kuchnia Ziemi Dydyńskiej była wielowymiarowa. Z jednej strony była to kuchnia dworska, wystawna, obfita, zarezerwowana wyłącznie dla ziemiańskiej warstwy społeczeństwa. Z drugiej natomiast kuchnia chłopska, prosta, podstawowa, jednak nie mniej kreatywna pod kątem wykorzystania dostępnych produktów, zarówno pochodzących z gospodarstwa jak i występujących dziko na polach i w lasach (ziół, owoców, grzybów). Kuchnia włościańska, mimo swej prostoty, była w swym charakterze bardzo zróżnicowana – dzieliła się na kuchnię codzienną oraz odświętną. Każda pora roku i każde święto miało swoją kulinarną specyfikę i charakterystyczne potrawy.

Wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich Gminy Dydnia postanowiliśmy przypomnieć o tym, jak wyglądały kiedyś zwyczaje kulinarne naszego regionu. W sierpniu 2022 r. w Izbie Regionalnej w Krzywem zostały przeprowadzone warsztaty kulinarne, których główną ideą było odtworzenie starych, odchodzących powoli w zapomnienie receptur, które niegdyś towarzyszyły codziennemu życiu naszych przodków. W warsztatach udział wzięły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dydnia – z Dydni, Jabłonki, Krzywego, Końskiego, Niebocka, Niewistki, Obarzyma, Witryłowa i  Wydrnej.

Warsztaty poprowadził Sławomir Kwoka, założyciel fundacji Ułani Króla Jana, pasjonat historii i kuchni staropolskiej. Jednym z jego ostatnich projektów wraz z fundacją była produkcja serialu historycznego „Diabeł Łańcucki”, opartego na powieści Jacka Komudy. Wątki tej historii wiążą się ściśle z Ziemią Dydyńską poprzez postać jednego z głównych bohaterów – Jacka Dydyńskiego.

Podczas warsztatów sięgnęliśmy wspólnie do starych opracowań kulinarnych, wspominaliśmy opowieści naszych mam, babć, opowiadaliśmy o potrawach, które pamiętamy z dzieciństwa. I na tej podstawie następnie zabraliśmy się do wspólnego gotowania. Chcieliśmy odtworzyć zarówno dania kuchni szlacheckiej, jak i włościańskiej, aby ukazać zróżnicowanie w poziomie życia mieszkańców ziemi dydyńskiej. Podczas warsztatów przygotowaliśmy m.in. rosół polski, sosy do mięs z rosołu oraz powszechne na naszym terenie kołacze.

Warsztaty kulinarne z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich były okazją do refleksji nad bogatym dziedzictwem kulinarnym naszej ziemi oraz nad potencjałem, jaki w nim tkwi. Koła Gospodyń Wiejskich już od bardzo wielu lat i z wielkim zaangażowaniem kultywują tradycje, angażując się w lokalne wydarzenia takie jak choćby Dożynki, czy odbywająca się cyklicznie w Gminnym Ośrodku Kultury Staropolska Biesiada Ludowa. Organizują imprezy w swoich miejscowościach, wspierają również organizacyjnie lokalne stowarzyszenia i instytucje. Często biorą udział w projektach i konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, promując w ten sposób naszą rodzimą kuchnię i niejednokrotnie zdobywając wielkie pochwały i nagrody. Warsztaty kulinarne stanowiły kolejny element tej aktywności, chcieliśmy za ich pomocą stworzyć płaszczyznę do rozmowy na temat możliwości rozwoju zarówno działalności kół jak i wykorzystania potencjału naszej rodzimej kuchni do promocji Gminy Dydnia w świecie.

Z warsztatów powstał film promocyjny, dokumentacja zdjęciowa oraz publikacja książkowa zawierająca opis przeprowadzonego przedsięwzięcia, wzbogacona o przepisy Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dydnia.

Realizacja warsztatów kulinarnych „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół” była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwość zarejestrowania się jako partner KSOW  znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl/

Aleksandra Florczak

1264