Zamknięcie drogi powiatowej relacji Dydnia – Wydrna w miejscowościach Izdebki /Rudawiec/ – Wydrna


Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że wykonawca przebudowy drogi powiatowej Nr 2038R Dydnia – Wydrna Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie kontynuując zadanie przebudowy drogi w dniach 15.07.2024 r. do 19.07.2024r., zamierza rozpocząć roboty związane z układaniem masy bitumicznej, w związku z tym wprowadza się okresowe zamknięcie odcinka drogi w godzinach 7.00 do 17.00.
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin zamknięcia może ulec zmianie.
Prosimy o skorzystanie z wyznaczonych objazdów.

Dyrektor ZDP – Brzozów

102