Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Powiat brzozowski

W związku z przesłanymi przez Firmę GEORES Sp. z o.o. zawiadomieniami o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych prowadzonych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Jabłonka informuję, że:

  • podana w tych zawiadomieniach data, godzina oraz miejsce, jest jedynie terminem rozpoczęcia czynności ustalenia granic,
  • w przypadku wątpliwości lub występujących niezgodności co do przebiegu granic oznaczonych uprzednio w terenie palikami, każdy zawiadomiony właściciel nieruchomości może żądać ustalenia przebiegu tych granic na gruncie, tj. w terminie i na działkach wymienionych w zawiadomieniu.
  • z uwagi na wagę prowadzonych prac (ustalenie przebiegu granic prawa własności, co skutkuje aktualizacją powierzchni działek) uprasza się wszystkich zainteresowanych o czynny udział w przedmiotowych czynnościach.

W przypadku wystąpienia usprawiedliwionej przeszkody do stawienia się w wymienionym w zawiadomieniu terminie, fakt ten należy zgłosić u Wykonawcy modernizacji pod numerem telefonu 13 46 35 002.

Z up. Starosty

Zbigniew Błaż

568