PRACE KONSERWATORSKO – RESTAURATORSKIE OŁTARZA GŁÓWNEGO Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I ŚW. ANNY W DYDNI

Zdjęcie wyróżniające wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot. realizacji projektu nr RPOZ/2022/6707/PolskiLad w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W związku z realizacją projektu pt. „PRACE KONSERWATORSKO – RESTAURATORSKIE OŁTARZA GŁÓWNEGO Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I ŚW. ANNY W DYDNI” Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni, ogłasza niniejsze postępowanie ofertowe.

177